• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуальная выставка 6

Гамсун, К.
Орман тәңірі: романдар/ К. Гамсун; орыс тілінен ауд. С.Ақтаев. – Астана: Аударма, 2011.-344 б. - (Әлемдік классика).

Паустовский К.
Телегей тасқын: хикаяттар. Кері аспаз: әңгімелер / К. Паустовский; орыс тілінен ауд. Ә.Жұмабаев.- Астана: Аударма, 2011. - 456 б. - (Әлемдік классика).

Мериме, П.

Қиямет түні: роман / П. Мериме; орыс тілінен ауд. Ә. Жумабаев.-Астана: аударма, 2011.-456 б. - (Әлемдік классика).

Мопассан, Г.
Томпыш: хикая. Өмір: роман / Г. Мопассан; орыс тілінен ауд. Б.Нұржекеулы, Ә.Кекілбаев. - Астана: Аударма, 2011. - 344 б. - (Әлемдік классика).