• Kazakh
  • Russian
  • English
Virtual Exhibition 1

 

Аяған, Б.Ғ., Әбжанов, Х.М., Махат, Д.А.Қазіргі Қазақстан тарихы: Жоғарғы оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына арналған оқулық /Б.Ғ.Аяғанның жалпы редакциясымен.-Алматы: Раритет, 2010.- 448 бет.

Оқулық Қазақстан тарихының көне замандардан бүгінге дейінгі өзекті мәселелеріне арналған.

Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Құраст. Т.С.Қаленова, А.Т.Серубаева, Ж.С.Абдраманов. Б.Ғ.Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2010.-560 б.

Бұл хрестоматияға тәуелсіз Қазақстанның саяси-экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму тарихына қатысты жарияланған ресми деректер мен мұражат құжаттары енгізілді.