• Kazakh
  • Russian
  • English
Virtual Exhibition 11

Новые поступления в фонд Научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова

Тынибеков, А. Караван [Текст]: исторический роман / А. Тынибеков, А. Тынибеков. - Астана: Фолиант, 2014. - 464 с. 


Отты жылдар әзілдері мен аңыздары [Текст] / Ө. Озғанбай, К. Бекмағанбет. - Алматы : "Астана Медиа Пресс", 2015. - 264 б., 16 б. жап.Есенберлин, І. Қара Алтын (Маңғыстау майданы) [Текст] : роман / І. Есенберлин. - Алматы : Көшпенділер, 2002. - 240 б.


Мұқамәдиқызы, Е. Махаббат жетегінде [Текст] : өлеңдер мен дастандар / Е. Мұқамәдиқызы. - Астана : Фолиант, 2010. - 288 б.