• Kazakh
  • Russian
  • English
Импакт-факторы бар ғылыми журналдардағы БҚУ ПОҚ жарияланымдар тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2021 жылғы жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2020 жылғы жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2019 жылғы жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2018 жылдың  IІ – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2018 жылдың  I – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2017 жылдың  IІ – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2017 жылдың  І – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2016 жылғы жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ ПОҚ-ың импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2015 жылғы жарияланымының тізімі

М. Өтемісов атындағы БҚМУ ПОҚ-ың импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2014 жылғы жарияланымының тізімі

БҚМУ ПОҚ-ың импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2013 жылдың  ІІ – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі

БҚМУ ПОҚ-ың импакт-факторы бар ғылыми журналдарда 2013 жылдың  І – ші жарты жылдығына жарияланымының тізімі