• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуалды көрме 16

Райан, М.

Әдебиет теориясы: кіріспе [Текст]. - 3-ші басылым / М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 292 б.

Аннотация: Бұл оқулықта әлемдік әдебиеттану ғылымының өзекті тақырыптары саналатын - орыс формализмі, жаһандану, таным, эмоция, эволюция, әдебиет сыны мен теориясының мақсаттары және олардың нейробиологиямен қарым-қатынасы сияқты аса ауқымды теориялық ұғымдар кеңінен және терең сараланған.

Ривкин, Д.

Әдебиет теориясы. Антология [Текст]. - 3-басылым. - 1-том / Д. Ривкин, М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 568 б.

Аннотация: Бұл оқулық қазақ оқырмандарын әлемдік әдебиет теориясының тың зерттеу бағыттарымен таныстырады.

Ривкин, Д.

Әдебиет теориясы. Антология [Текст]. - 3-басылым. - 2-том / Д. Ривкин, М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 372 б.

Аннотация: Кітап постструктурализм ағымын жан-жақты саралауға арналған философиялық толғамдарға және оның әдебиетпен, тіл білімімен, психологиямен арақатынасына арналған.

Ривкин, Д.

Әдебиет теориясы. Антология [Текст]. - 3-басылым. - 3-том / Д. Ривкин, М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы", 2019. - 440 б.

Аннотация: Бұл кітапта еңбек мәселесі, мемлекет пен идеология, тарих философиясы, құрылымдар, аударма, эмпиризм, этика тәрізді ауқымды мәселелер теориялық тұрғыда жан-жақты зерделенеді.

Ривкин, Д.

Әдебиет теориясы. Антология [Текст]. - 3-басылым. - 4-том / Д. Ривкин, М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 452 б.

Аннотация: Бұл оқулықта ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қазірге дейінгі әдебиет теориясының қалыптасуы, даму бағдары және оған ықпал еткен факторлар туралы жан-жақты түсінік беретін америкалық және еуропалық ғалымдардың эсселері топтастырылған.

Шо, М. Н.

Халықаралық құқық [Текст]. - 8-басылым. - 1-кітап / М. Н. Шо. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 584 б.

Аннотация: Бұл кітап адам құқығын халықаралық деңгейде қорғау, жеке тұлғаның қылмыстық жауапкершілігі, мемлекеттің аумағы және теңіз құқығы тақырыбында мол мағлұмат береді.

Шо, М. Н.

Халықаралық құқық [Текст]. - 2-кітап. - 8-басылым / М. Н. Шо. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 624 б.

Аннотация: Бұл кітап - халықаралық құқық саласындағы ұғымдарға анықтама беріліп, түрлі құқық жүйелерінің өзіндік ерекшеліктері мен басты принциптері жан-жақты сипатталған.

Данн, Р. Е.

Panorama: Дүниежүзі тарихы [Текст]. - 1-кітап / Р. Е. Данн, Л.Дж Митчелл. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 532 б.

Аннотация: Бірінші кітапта адамзаттың дамуын, дүниежүзін игеруін, ықпалды мемлекеттер құруының көне дәуірден басталған қилы кезеңдерін жан-жақты зерттеп, бұлтартпас тарихи деректерді сөйлете отырып сипаттайды.

Данн, Р. Е.

Panorama: Дүниежүзі тарихы [Текст]. - 2-кітап / Р. Е. Данн, Л. Дж. Митчелл. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 492 б.

Аннотация: Екінші кітапта адамзат тарихының даму жолы кезең-кезеңімен суреттеледі.

Гэмбл, Д. Э.

Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмтылу [Текст]. - 5-басылым / Д. Гэмбл, М. Питереф, А. Томпсон. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 536 б.

Аннотация: Бұл оқулық студенттерді қазіргі заманғы стратегиялық менеджменттің қыр-сырына баулитын жан-жақты талдау.

Роббинс, С.

Ұйымдық мінез-құлық негіздері [Текст]. - 14-басылым / С. Роббинс, Т. Джадж. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 488 б.

Аннотация: Бұл кітапта ұйымдық мінез-құлық пәні бойынша барлық негізгі тақырыптар ықшам қамтылып, оқырмандарға ақпаратты толық әрі қызықты етіп ұсыну көзделген.

Хилл, Ч.

Халықаралық бизнес: жаһандық нарықтағы бәсеке [Текст]. - 12-басылым / Ч. Хилл, Т. Халт. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 720 б.

Аннотация: Оқулықта халықаралық нарықтағы бәсекенің қыр-сыры терең зерттеліп, жаһандық және аймақтық мәселелер тең дәрежеде қарастырылған.

Бове, К.

Қазіргі бизнес-коммуникация [Текст]. - 14-басылым / К. Бове, Д. Тилл. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 736 б.

Аннотация: Бұл кітапта медиа, хат, ұсыныс, аудиторияға бейімделу, клиент тарту, оларға көңіл бөлу, жарнама, презентация, резюме, сұхбат туралы тарқатылып, бизнес әлемінде коммуникацияның алар орны ерекше екені кеңінен баяндалған.

ДиМаттео, Л.

Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу [Текст]. - 3-басылым / Л. ДиМаттео. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 680 б.

Аннотация: Бұл кітап халықаралық деңгейде бизнес жүргізудің түрлі жолдары жан-жақты қарастырылады.

Трагер, Р. Ф.

Дипломатия: коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері [Текст] / Р. Ф. Трагер. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 256 б.

Аннотация: Кітаптың басты зерттеу нысаны "құпия дипломатия" және оның механизмдері.

Уилтон, Н.

HR-менеджментке кіріспе [Текст]. - 3-басылым / Н. Уилтон. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 532 б.

Аннотация: Бұл кітапта қызметкерді жұмысқа қабылдаудан бастап, оның қызмет бабымен өсуі, ұйымның дамуына, табысқа жетуіне үлес қосуы, осы жолда білімі мен тәжірибесін пайдалануы, оқуы, жетілуі, дамуы-психология, әлеуметтану және менеджмент тоғысындағы ілімнің зерттеу нысаны.

Пек, Л. Э.

Медиа этика. Жас мамандардың тәжірибесінен [Текст]. - 2-басылым / Л. Э. Пек, Г. С. Рил. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 304 б.

Аннотация: Бұл еңбекке жарнама, жаңалықтар, қоғамдық қатынастар саласында жұмыс істейтін жас мамандар тап болған күрделі мәселелер мен шынайы оқиғалар арқау болған.

Кенни, Э.

Батыс философиясының жаңа тарихы. Қазіргі заман философиясының бастауы [Текст]. - 3-том / Э. Кенни. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 412 б.

Аннотация: Бұл томда сол кезеңнің ойшылдарына хронологиялық шолу жасалады.

Кенни, Э.

Батыс философиясының жаңа тарихы. Қазіргі заман философиясы [Текст]. - 4-том / Э. Кенни. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 420 б.

Аннотация: Бұл томда ХХ ғасырдың соңғы жылдарына дейінгі аралықтағы философия қамтылады.

Шунк, Д. Х.

Оқыту теориясы. Білім беру көкжиегі [Текст]. - 7-басылым / Д. Х. Шунк. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 608 б.

Аннотация: Бұл еңбекте оқыту туралы негізгі теориялық принциптерге, концептілер мен ғылыми зерттеу нәтижелеріне жаңаша көзқарастар ұсынылады және оны заманауи мектептерде қолдану мәселесіне баса назар аударылады.

Бейнбриж, Ж.

Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас [Текст]. - 3-басылым / Ж. Бейнбриж, Н. Гок, Л. Тайнан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 592 б.

Аннотация: Оқулықта медиа мен журналистика ұғымының тарихы, медиаиндустрия өнімдері, медиаға анализ жасайтын тәсілдер, қазіргі және келешек коммуникацияның толық анықтамалығы түзілген.

Саид, Э. У.

Ориентализм [Текст] / Э. У. Саид. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 328 б.

Аннотация: Бұл кітап гуманитарлық білімге өзгеше ықпал жасап, постколониалдық зерттеулерге негіз салды.

Уоллейс, П.

Интернет психологиясы [Текст]. - 2-басылым / П. Уоллейс. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 356 б.

Аннотация: Оқулықта интернет технологиясындағы жаңа үрдістерді - онлайн-танысу, онлайн-агрессия, топтық динамика, бала тәрбиесі, проәлеуметтік мінез-құлық, онлайн ойындар, құпиялық және бақылау, желіге тәуелділік пен желіні қалыптастырудың стратегияларын зерттейді.

Гомбрих, Э.

Өнер тарихы [Текст] / Э. Гомбрих. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 680 б.

Аннотация: Кітапта тасқа салынған ежелгі кескіндерден бастап, қазіргі кезеңге дейінгі өнер тарихына жан-жақты шолу жасалады.

Лотман, Ю. М.

Семиосфера [Текст] / Ю. М. Лотман. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 640 б.

Аннотация: Автор оқулықта тілдердің жойылып кетпеуі мен үнемі қолданыста болуы үшін қажет коммуникация алғышарттарына тоқталады.

Ривкин, Д.

Әдебиет теориясы. Антология [Текст]. - 3-басылым. - 2-том / Д. Ривкин, М. Райан. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 372 б.

Аннотация: Кітап постструктурализм ағымын жан-жақты саралауға арналған философиялық толғамдарға және оның әдебиетпен, тіл білімімен, психологиямен арақатынасына арналған.

Янсон, Т.

Тіл тарихы: кіріспе [Текст] / Т. Янсон. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 244 б.

Аннотация: Бұл кітапта ежелгі дүниеден тартып, уақыт ағысына ілесе отырып, бүгінгі күнді көктей өтіп, алыс болашаққа шолу жасайтын тілдердің жалпы даму тарихы баяндалады.

Пинкер, С.

Тіл-инстинкт [Текст] / С. Пинкер. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 386 б.

Аннотация: Бұл кітапта тіл ғылымы саласындағы тіл мен сананың байланысы туралы, тілдің қызметі қалай жүзеге асатынын, баланың тілді қалай үйренетінін мысалдар арқылы егжей-тегжейлі түсіндіріп, дәлелді де нақты тұжырымдар жасайды.

Битэм, Э.

Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны [Текст]. - 2-басылым / Э. Битэм, Р. Шарп. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 328 б.

Аннотация: Бұл оқулықта ХХІ ғасырдағы педагогиканың дамуы, оқытуды жеке тұлғаға бейімдеу, қолжетімді әрі тиімді жоспарлау мен оны жүзеге асыруға бағытталған жобалар қарастырылады.

Котлер, Ф. Т.

Маркетинг негіздері [Текст]. - 17-басылым / Ф. Т. Котлер, Г. Армстронг. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 736 б.

Аннотация: Кітап қазіргі маркетинг аясындағы барлық түсініктер мен процестерге жан-жақты шолу жасай отырып, тұтынушы мен сатушы арасындағы байланысты егжей-тегжейлі қарастырады.