• Kazakh
  • Russian
  • English
Виртуалды көрме 6

Құрметті оқутышылар мен студенттер Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасынаң М. Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми Кітапхананың қорына келіп түскен жаңа кітаптар

Қазақ әдеби тілінің сөздігі: 15 томдық / Құраст. Т.Жаұзақ, С. Омарбеков, Ә. Жұнісбек және т.б..-Алматы, 2011.- 1-том. А-А -752 б.

Камю, А.
Оба: роман. / А. Камю; орыс тілінен ауд. С.Ақтаев.- Астана: Аударма, 2011. - 344 б. - (Әлемдік классика).

Бальзак, О.
Шегірен былғары: роман./ О. Бальзак; орыс тілінең ауд. Ж. Ысмагулов. –А.: Аударма, 2011. -344 б. - (Әлемдік классика).Айтматов, Ш.
Боранды бекет: роман. Құс жолы: хикаят / Ш.Айтматов; орыс тілінен ауд. Ш.Мұртаза, Қ.Нурмаханов.-Астана: Аударма, 2011. - 456 б. - (Әлемдік классика).