• Kazakh
  • Russian
  • English
Жаңа әдебиеттер бюллетені

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (2021 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (І бөлім 2020 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (ІІ бөлім 2020 жыл)

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (2020 жыл)

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (2019 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (І бөлім 2019 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (ІІ бөлім 2019 жыл)

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (2018 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (І бөлім 2018 жыл)

Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені (ІІ бөлім 2018 жыл)

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (І, ІІ квартал 2017 жыл)

Жаңа әдебиеттер библиографиялық көрсеткіші (І, ІІ квартал 2016 жыл)

Жаңа басылымдар библиографиялық көрсеткіші (І, ІІ квартал 2016 жыл)

Жаңа басылымдар билиографиялық бюллетені(І, ІІ квартал 2015)

Жаңа әдебиеттер бюллетені І, ІІ  квартал 2014

Жаңа әдебиеттер бюллетені І, ІІ  квартал 2013

Жаңа әдебиеттер бюллетені І, ІІ-ІІІ квартал 2012