• Kazakh
  • Russian
  • English
Virtual Exhibition 8

В научную библиотеку поступили новые электронные учебники преподавателей ЗКГУ им. М.Утемисова.

Шакенова, А.Н. Махамбет Өтемісұлының күйшілік шығармашылығы: [Электронды ресурс] /А.Н. Шакенова, Л.Ж. Каженова .-Орал: БҚМУ, 2011. Жүйелік талаптар: Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500MHz және жоғары) ШҚЕС 128Mb 200Mb

Мазмұны
1.Кіріспе
2.Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы
3. Күйлер тарихы,орындаушылық ерекшелектері
4. Махамбеттің күйлер және күйлер тыңдау:
1.Жайық асу
2.Жауға шапқан
3.Жорық
4.Жұмыр,Қылыш
5. Исатайдың Ақтабаны –ай
6. Қайран Нарын
7.Қиыл қырғыны
8.Өкініш
9. Шілтерлі – терезе
10.Ақжелкең
11.Арысымнан айрылдым
12.Тарланым
13.Өттің дүние – ай
14.Ілме Ақжелкең
5. Махамбет күйлерін жалғастырушылар мен зерттеушілер
6.Пайдаланылған әдебиеттер


Капленко, В. П.Педагогика в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / В. П. Капленко, Б. К. Туякова, М. С. Ахметова. - Уральск : ЗКГУ, 2012. - Систем. требования:
Windows Me/2000/XP PIII и выше (1500MHz и выше) ОЗУ 128 Mb 700 Mb на жестком диске Видео-кодеки

Содержание
1. Введение
2. Раздел І. Теоретико –методологические основы педагогики
Тема І.Методологические основы современной педагогики
Тема ІІ. Характеристика и взаимосвязь развития, воспитания и формирования личности
Тема ІІІ.Возрастные и индивидуальные особенности детей, их учет в учебно –воспитательном процессе
Тема ІV. Формирование научно – исследовательской культуры учителя
3. Раздел ІІ. Теория и практика целостного педагогического процесса
Тема V. Целостный педагогический процесс как предмет педагогики и объект деятельности учителя
Тема VІ. Закономерности педагогического процесса
Тема VІІ.Цель воспитания, ее социальная обусловленность
Тема VІІІ. Мировоззрение как ядро формирующей личности
Тема ХІ. Содержание взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе
Тема Х. Взаимодействие и взаимосвязь учителя и детского коллектива в педагогическом процессе.
Тема ХІІ. Создание воспитательной системы в классе как результат творческой деятельности классного руководителя
Тема ХІІІ.Основы семейного воспитания
4. Использованная литература


Ерғалиева, Г. А. Өзін-өзі тану пәні [Электронды ресурс] / Г. А. Ерғалиева, Қ. Р. Қажимова. - Орал : БҚМУ, 2012. - Систем. требования:
Windows 2000/XP PIII және жоғары (1500MHz және жоғары) ШҚЕС 128Mb 200Mb

Мазмұны
Кіріспе
1 Тарау .Бақыттың кілті өз қолыңда
№ 1 Дәріс Өзін-өзі тану пәніңің ғылым ретіндегі жалпы түсінігі.
№ 2 Дәріс Өзін-өзі тану адам тану туралы ғылымдар жүйесінде.
№ 3 Дәріс Өзін-өзі тану ілімнің ғылыми негіздері
№ 4 Дәріс Болашақ бүгіннен басталады.
№ 5 Дәріс Махаббат келбеті.
№ 6 Дәріс Өзін-өзі тану әдістері.
№ 7 Дәріс Өзін-өзі тану шығармашылығы.
№ 8 Дәріс Қазақстан – ортак мекенім
№ 9 Дәріс Рухани құндылықтар.
№ 10 Дәріс Тұлға қалыптасуындағы өзін-өзі танудың рөлі.
№ 11 Дәріс Табиғат құндылықтарын сақтау жолдары
№ 12 Дәріс Өзін-өзі танудың философиялық аспектілері
№ 13 Дәріс Өзін-өзі тану ілімнің психологиялық қырлары.
№ 14 Дәріс Өзін-өзі тану арқылы адамгершілікке тәрбиелеу.
№ 15 Дәріс Әрқашан мейірімділікт жолмен жүр.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


Абдыкадыров, Б. Қ. Азаматтық құқық [Электронды  ресурс]  / Б. Қ. Абдыкадыров, М. А. Иманбаев, Ғ. А. Асильбекова. - Орал : БҚМУ, 2012. - Систем.  требования:
Windows Me/2000/XP PIII және жоғары (2GHz және жоғары)ШҚЕС 128Mb 2Гб

Мазмұны
Алғы сөз
Тақырып 1. Азаматтық құқықтың ұғымы, қайнар көздері және жүйесі
Тақырып 2. Азаматтық құқықтық қатынас
Тақырып 3. ҚР азаматтары және басқа да жеке тұлғаларазаматтық құқықтың субъектісі ретінде
Тақырып 4. Заңды тұлғалар Азаматтық құқық субъектісі Жалпы ережелер
Тақырып 5. Коммерциялық заңды тұлғалар
Тақырып 6. Коммерциялық емес заңды тұлғалар
Тақырып 7. Мемлекет пен әкімшілік – аумақтық бірліктердің азаматтық заңдармен реттелетін қатынастарға қатысуы
Тақырып 8. Азаматтық құқық объектілері
Тақырып 9. Мәмілелер
Тақырып 10. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау
Тақырып 11. Өкілдік және сенімхат
Тақырып 12. Азаматтық құқықтағы мерзім
Тақырып 13.Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар
Тақырып 14. Міндеттемелік құқық
Тақырып 15. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету
Тақырып 16. Міндеттеменің бұзылғандығы үшін жауаптылық
Тақырып 17. Азаматтық құқықтағы шарт. Азаматтық құқық курсын терең игеруге ұсынылған Әдебиеттер тізімі .
Нормативтік құқықтың актілер
Оқу әдебиеттері